Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
30/09/2022
Thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền pháp luật năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” của UBCKNN được Bộ Tài chính giao. Nối tiếp thành công của chuỗi hội thảo năm 2019 - 2020, Đại diện Văn phòng UBCKNN tại Tp.HCM đã phối hợp với công ty quản lý quỹ Vinacapital tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Đầu tư chứng khoán và cân bằng những rủi ro” dành cho các nhà đầu tư chứng khoán không chuyên vào ngày 30/09/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 300 Nhà đầu tư.
27/09/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
27/09/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
27/09/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
27/09/2022
Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chỉ tiêu năm 2021 thông báo kết quả thi Vòng 1 và kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN theo chỉ tiêu năm 2021.
26/09/2022
Ngày 23/9/2022, Đảng ủy Cơ quan Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Công văn số 180-CV/ĐU gửi các chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan UBCKNN về việc quán triệt và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.