Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Mua bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị CNTT của UBCKNN năm 2021”
09/06/2021
Thông báo mời thầu gói thầu “Gia hạn phần mềm quản trị, bảo hành mở rộng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 01 năm đối với một số giải pháp an toàn bảo mật hệ thống CNTT của UBCKNN”
01/06/2021
Trong phiên giao dịch sáng ngày 01/06/2021, giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vượt mức 21,7 nghìn tỷ đồng, dẫn đến tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngừng giao dịch buổi chiều ngày 01/06/2021
28/05/2021
Thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý trong lĩnh vực chứng khoán; căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBCK ngày 22 tháng 02 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng11 năm 2016
27/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
27/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán