Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Nâng cấp, mở rộng Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Xây dựng phần mềm thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Nâng cấp, mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
20/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đấu thầu rộng rãi, qua mạng gói thầu “Mua sắm thay thế tủ đĩa SAN cho Hệ thống Công bố thông tin (IDS) và Hệ thống giám sát giao dịch (MSS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
17/09/2021
Ngày 17/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBCK về việc đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.
08/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.