Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
17/01/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý các công ty đại chúng và các tổ chức, cá nhân Liên quan đến việc thực hiện các quy định về sở hữu nước ngoài (SHNN) trên TTCK tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
14/01/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
12/01/2022
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 198/UBCK-TT ngày 11/01/2022 về việc bán cổ phiếu FLC của Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán, Sở GDCK TP.HCM sẽ thực hiện hủy bỏ giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 của Ông Trịnh Văn Quyết.
11/01/2022
Trong phiên giao dịch ngày 10/01/2022, vào lúc 14 giờ 04 phút, hệ thống Gateway (UDP) của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trả thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán thành viên có hiện tượng mất ổn định. Đây là một trong hai kênh kết nối để Sở chuyển thông tin thị trường về cho công ty chứng khoán. Sau 14 giờ 04 phút, các công ty chứng khoán vẫn nhận thông tin thị trường từ Sở thông qua kênh dữ liệu song song (PRS) bình thường. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành hệ thống Gateway dự phòng và khắc phục tình trạng này vào lúc 14 giờ 26 phút cùng ngày. Vì vậy thông tin bảng điện tử tại một số công ty chứng khoán có hiện tượng chập chờn trong khoảng thời gian nêu trên. Sở GDCK TP.HCM xin thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí, các thành viên và nhà đầu tư trên thị trường.
07/01/2022
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, năm 2021, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, lãnh đạo tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng. Những kết quả đạt được trong năm 2021 là nền tảng để Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán nhà nước vững tin bước vào mùa Xuân mới 2022.
04/01/2022
Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, có 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2022. Riêng mức thu của 2 khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2022.