Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
14/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
14/05/2021
Ngày 14/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 344/QĐ-UBCK ngày 14/5/2021 đưa Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.
10/05/2021
Hiện nay, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang phức tạp và không thể lường trước. Nhằm hạn chế dịch lây lan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tổ chức thi, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoãn thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 1 năm 2021
07/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
06/05/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN
04/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021”