Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
26/05/2022
Thông báo lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu “Dịch vụ Kiểm tra, rà soát và đánh giá các điểm yếu hệ thống CNTT của UBCKNN”
25/05/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo các cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
24/05/2022
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp lại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
20/05/2022
Ngày 18/05/2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng uỷ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (trong đó có ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).
17/05/2022
Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán, chiều ngày 06/05/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên, trong đó có đề mục Chứng khoán. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là chủ trì cuộc họp và sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.
13/05/2022
Căn cứ theo đề nghị tại tờ trình số 31/TTr-SDGHN ngày 9/5/2022 của SGDCK Hà Nội về việc lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ năm 2024; quy định tại Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thay thế Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 UBCKNN đề nghị SGDCK Việt Nam, SGDCK TP. HCM, SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam