Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
20/05/2022
Ngày 18/05/2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 15 về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng uỷ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (trong đó có ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).
17/05/2022
Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-BTP ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Lao động; Biên phòng Việt Nam và Chứng khoán, chiều ngày 06/05/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục trên, trong đó có đề mục Chứng khoán. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có đồng chí Nguyễn Duy Thắng (Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là chủ trì cuộc họp và sự tham gia của các thành viên là đại diện các bộ, ngành liên quan.
13/05/2022
Căn cứ theo đề nghị tại tờ trình số 31/TTr-SDGHN ngày 9/5/2022 của SGDCK Hà Nội về việc lịch nghỉ giao dịch thị trường công cụ năm 2024; quy định tại Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thay thế Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 UBCKNN đề nghị SGDCK Việt Nam, SGDCK TP. HCM, SGDCK Hà Nội và TTLKCK Việt Nam
05/05/2022
Triển khai kế hoạch công tác năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chiêu sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ “Quản trị công ty” vào tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội.
29/04/2022
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 25/4/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, ngày 29/04/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 2488/UBCK-QLKD yêu cầu các công ty chứng khoán tiếp tục thực hiện các nội dung
26/04/2022
Căn cứ hồ sơ, tài liệu xác định có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu của các công ty: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Khách sạn Tân Hoàng Minh), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa Đông), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt) và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Khách sạn Soleil), căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán 2019, trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, ngày 03/4/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBCK về việc huỷ bỏ 09 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng.