Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
08/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
08/09/2021
Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 8 với HNXIndex đạt 342,81 điểm, tăng 8,8% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 3,4 tỷ cổ phiếu (tăng 30,7% so với tháng 7), giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 85,1 nghìn tỷ đồng (tăng 40,4% so với tháng 7). Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 158 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 32,7%, giá trị giao dịch đạt hơn 3.870 tỷ đồng/phiên, tăng 40,4% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 8 đạt hơn 394 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với cuối tháng trước.
Thị trường UPCoM tháng 8/2021
08/09/2021
Tháng 8/2021, thị trường UPCoM tại HNX đón nhận thêm 5 doanh nghiệp ĐKGD mới và huỷ ĐKGD đối với 6 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp ĐKGD đạt 900 doanh nghiệp, với tổng khối lượng ĐKGD đạt xấp xỉ 39,5 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 394,7 nghìn tỷ đồng. Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng 8 đạt 93,77 điểm, tăng 7,87% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tăng 12,07%, đạt hơn 1,26 nghìn tỷ đồng.
07/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu “Thuê bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực máy in, máy fax, máy quét dữ liệu tại cơ quan UBCKNN năm 2021 với nội dung sau
25/08/2021
Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để cá nhân có tên trong Thông báo kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
17/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá thanh lý 03 xe ô tô của UBCKNN.