Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
05/08/2022
Ngày 5/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 5126/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Nam.
04/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kể từ ngày 22/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
03/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã chứng khoán KHB).
03/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo huỷ tư cách công ty đại chúng của CTCP Nông nghiệp Sông Con kể từ ngày 06/05/2022
03/08/2022
Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (tên cũ trước 18/7/2022: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100112500 đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 30/6/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
02/08/2022
Ngày 02/08/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo huỷ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú