Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng kể từ ngày 23/04/2021
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo ngày 03/06/2021 về việc thay đổi danh sách kiểm toán viên hành nghề của Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
09/06/2021
Ngày 09/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh
09/06/2021
Căn cứ Công văn số 173/CV-ĐKKD ngày 28/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng về việc cung cấp thông tin về CTCP Thép Vạn Lợi, theo đó, CTCP Thép Vạn Lợi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo QDTH/10006471 ngày 28/5/2020
08/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 61/2021/UHY-TB ngày 1/6/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) thông báo giảm kiểm toán viên Bùi Thị Thu Thủy
04/06/2021
Căn cứ Công văn số 61/CV-ĐKKD ngày 21/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc cung cấp thông tin về CTCP Thép Hương Thịnh, theo đó, CTCP Thép Hương Thịnh đã bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo QDTH/10013342 ngày 28/9/2020