Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
24/06/2021
Ngày 21/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 152/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Xu Sheng (địa chỉ: Thượng Hải, Trung Quốc)
22/06/2021
Ngày 18/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 150/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hà Trung (địa chỉ: Tổ 64, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
22/06/2021
Ngày 21/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 397/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thu Hằng (địa chỉ: số 25 ngõ 8, phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội)
22/06/2021
Ngày 18/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 149/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thu Hiền (địa chỉ: số 1 IF3, đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội)
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 148/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quang Trung
18/06/2021
Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 147/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Minh Duyệt