Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 81/2021/TCH-CV ngày 18/10/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
22/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 494/2021/CV-CII ngày 21/10/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
20/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 5/2021/KM-BC ngày 18/10/2021 của CTCP Khang Minh Group (HNX:GKM).
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Gang thép Hà Nội (Mã Chứng khoán: HSV – Upcom) theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/BC/GTHN ngày 14/10/2021.
15/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo báo cáo số 258/2021/Cv-GEC ngày 11/10/2021 của CTCP Điện Gia Lai (mã cổ phiếu: GEG, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
13/10/2021
Ngày 11/10/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 105/2021/CV-TEG ngày 08/10/2021 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.