Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
28/04/2021
Ngày 31/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả giao dịch số 30/2021/TNS ngày 30/3/2021 của CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Mã cổ phiếu; TN1 – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
26/04/2021
Ngày 23/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã CK: TVC tại HNX)
19/04/2021
Ngày 14/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liẹu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 15402/2021/BC-APH ngày 15/4/2021 của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
16/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán số 04/CV-CKG-2021 ngày 12/04/2021 của CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (mã cổ phiếu CKG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 422A/21/BC-TGĐ ngày 18/03/2021 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã CK: BVB tại Upcom).
13/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 372021-VNF ngày 02/04/2021 của CTCP Vinafreight (mã CK: VNF).