Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
17/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
14/09/2021
Ngày 09/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 39/2021/BC-KQCB ngày 09/09/2021 của CTCP Camimex Group
06/09/2021
Ngày 01/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) theo báo cáo kết quả số 19/2021/BC-BAF ngày 01/09/2021
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
17/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 669CTCPĐN-KH ngày 21/7/2021 của CTCP Điện nước An Giang
17/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 78/2021/CV-SHE ngày 13/9/2021 của CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà
17/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 2608/BC-MBG ngày 26/8/2021 của CTCP Tập đoàn MBG (Công ty)
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 090//2021/BC-AAA ngày 9/9/2021 của CTCP Nhựa An Phát Xanh
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 15/2021/CV-DAG ngày 15/06/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
10/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 1643/2021-Bm/VPHĐQT ngày 01/09/2021 của Tổng Công ty cổ phần bảo Minh (mã cổ phiếu: BMI- niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
14/09/2021
Ngày 08/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 68/BC-DCL ngày 08/09/2021 của CTCP Dược phẩm Cửu Long (Mã cổ phiếu: DCL – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành ESOP theo Báo cáo kết quả số 07/09/2021 của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã chứng khoán: VKD tại Upcom)
Phát hành riêng lẻ
17/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế theo Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế số 189/2021/CV-DXG/PTC ngày 09/09/2021 Giấy đề chấp thuận việc đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở GDCK nước ngoài ngày 9/9/2021 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 06.09/2021/BC ngày 06/09/2021 của CTCP Đầu tư Apax Holdings
10/09/2021
Ngày 07/9/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả số 209/2021/CV/NLG ngày 03/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long
Giao dịch cổ phiếu quỹ
14/09/2021
Ngày 08/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 200/DVTHDK-KTNB ngày 18/8/2021 của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 135/ĐLS-HĐQT ngày 28/8/2021 của CTCP Mía đường Lam Sơn
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo kết quả số 1926/2021/BC-QLGS ngày 30/08/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Chào mua công khai
04/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA)
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).