Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã CK: CC4 – Upcom) của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN)
22/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) theo báo cáo số 133/2020/CV-HDBank ngày 15/09/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ( mã CK: HDB, niêm yết tai Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
14/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 1009/2020/CV-TLD ngày 10/09/2020 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (mã CK: TLD, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
01/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 202/BCKQ-BACABANK ngày 23/9/2020 của Ngân hàng TMCP Bắc Á
30/09/2020
Ngày 23/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 22/09/2020 của CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã CK: SVT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
30/09/2020
Ngày 22/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 06.20BC/VID-HĐQT ngày 21/09/2020 của CTCP Đầu tưu Phát triển Thương mại Viễn Đông
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
30/09/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu số 2330/2020/BC-XNK ngày 28/8/2020 của CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Không (Công ty/Mã CK: ARM).
29/09/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Chứng khoán Thiên Việt
22/09/2020
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 179/2020/BC-PLP ngày 16/9/2020 thay thế Báo cáo kết quả số 152/2020/BC-PLP ngày 26/8/2020 của CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Mã CK: PLP – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
30/09/2020
Ngày 23/9/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 52/2020/NHA-BC ngày 21/9/2020 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Tổng công ty/Mã CK: NHA).
30/09/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động số 127/2020/DTD-BC ngày 29/8/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Công ty/Mã CK: DTD).
23/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo số 01/2020/DXG-TC ngày 17/08/2020 của CTCP Tập đoàn Đất xanh (mã CK: DXG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành riêng lẻ
30/09/2020
Ngày 22/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ của CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (Mã CK: PBC tại Upcom).
25/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 256/2020-CV-NVLG ngày 14/9/2020 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
24/09/2020
Ngày 08/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo giấy chứng đăng ký chào bán ngày 25/08/2020 của CTCP Cencon Việt Nam (mã CK: CEN tại Upcom).
Giao dịch cổ phiếu quỹ
29/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
24/09/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 1409D/20/YEG/BC ngày 14/9/2020 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
24/09/2020
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 16909/BC-HĐQT ngày 15/9/2020 của Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
Chào mua công khai
10/08/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (Mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty)
16/06/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Lilama 10 (mã chứng khoán: L10, niêm yết tại SGDCK Tp. HCM) của ông Đặng Văn Long theo nội dung Báo cáo ngày 15/4/2020.
11/02/2020
Ngày 7/2/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 6/2/2020 của CTCP VBIC Hòa Bình đối với CTCP Nước sạch Hòa Bình (Mã CK: HBW tại UPCOM).