Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
22/09/2021
Ngày 17/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cencon Việt Nam (Mã CK: CEN tại Upcom).
22/09/2021
Ngày 22/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK cho CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
21/09/2021
Ngày 20/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 182/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VN30 do công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
22/09/2021
Ngày 16/9/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 1509/BCKQPH-IDV ngày 15/9/2021 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty / HNX:IDV).
21/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Công ty).
20/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 935/2021/CV-HDBank ngày 13/09/2021 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA (Mã CK: FHS tại Upcom)
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 090//2021/BC-AAA ngày 9/9/2021 của CTCP Nhựa An Phát Xanh
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 15/2021/CV-DAG ngày 15/06/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
20/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo sô 05/TB-FIT ngày 25/06/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (Mã cổ phiếu: FIT – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
14/09/2021
Ngày 08/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 68/BC-DCL ngày 08/09/2021 của CTCP Dược phẩm Cửu Long (Mã cổ phiếu: DCL – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
14/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
Phát hành riêng lẻ
23/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo số 77/2021/TPB.HĐQT ngày 20/09/2021 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã cổ phiếu: TPB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
22/09/2021
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán ASC
20/09/2021
Ngày 17/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hàn cổ phiếu riêng lẻ ngày 15/09/2021 của CTCP Xây dựng 1369 (Công ty/mã CK: C69).
Giao dịch cổ phiếu quỹ
22/09/2021
Ngày 16/9/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo số 15091/BCKQGD-IDV ngày 15/9/2021 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty / HNX:IDV).
22/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch số 461/PVI-CLĐT ngày 13/9/2021 của Công ty cổ phần PVI (Mã CK: PVI).
21/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 62/BC-TASADH-2021 ngày 10/09/2021 của CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải
Chào mua công khai
04/08/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của CTCP Pymepharco (mã cổ phiếu PME, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai số 01/STADA/2021 ngày 02/06/2021 của Stada Service Holding B.V (STADA)
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).