Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
23/07/2021
Ngày 20/7/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 241/2021/GELEX-BC ngày 20/7/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (Mã cổ phiếu: GEX – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
20/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 59/2021/BC-VEG ngày 16/07/2021 của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP.
16/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty đại chúng - Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 291/PDV-TCKT ngày 16/7/2021 của CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 82//BC-CTMTĐT ngày 29/06/2021 của CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
21/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 19/2021/KSB ngày 14/07/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
09/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 14062/2021/BC-HII ngày 14/06/2021 của CTCP An Tiến Industries (mã cổ phiếu HII, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).
07/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (Công ty/HNX: ADC) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 57/BC-MTTT ngày 17/5/2021.
07/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hàng cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả phát hành số 02/BC-VCC-HĐQT ngày 29/06/2021 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR - Upcom).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 06/2021/BC-ADG ngày 25/6/2021 của Công ty cổ phần Clever Group (Mã cổ phiếu: ADG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
23/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phat shành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phat shành số 275/CV-PTN ngày 21/06/2021 của CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
22/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 67-21/BC-ĐT ngày 09/07/2021 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
Phát hành riêng lẻ
23/07/2021
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu của CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2
22/07/2021
Ngày 05/7/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (Mã CK: HLT tại Upcom) theo Giấy đăng ký chào bán số 66/GĐK-HTL ngày 24/6/2021
12/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo kết quả số 509/CV-CTHĐ ngày 5/7/2021 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM). Theo đó, Công ty đã phân phối 9.356.700 cổ phiếu.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
21/07/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo Báo cáo số 4947/2021/CV-TGĐ5 ngày 15/07/2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
15/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 92/ĐLS-HĐQT ngày 18/062021 của CTCP Mía đường Lam Sơn (mã cổ phiếu LSS, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
15/07/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 169/2021/CV-VH ngày 08/07/2021 của Công ty cổ phần Vinhomes (Mã cổ phiếu: VHM – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Chào mua công khai
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)