Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
28/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 317/2022/BC-TPP ngày 23/9/2022 của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (Công ty/HNX: TPP).
26/09/2022
Ngày 21/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 4 (Mã Chứng khoán: CC4 - đăng ký giao dịch tại Upcom).
23/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1044/CKV ngày 20/9/20225 của CTCP Cokyvina
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
28/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Báo cáo phát hành số 107/BC-TVĐTXD ngày 02/8/2022 của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Mã cổ phiếu: CKG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
28/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 11/BC/HSG/2022 ngày 20/09/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
26/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 157/BC-GIL ngày 20/09/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
30/09/2022
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 366/2022-CV-NVLG ngày 25/8/2022 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).
27/09/2022
Ngày 22/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Hữu Nghị (Mã CK: HNI tại Upcom).
20/09/2022
Ngày 13/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 116/2022/BC-API ngày 12/9/2022 của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
29/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 921/2022-DGC ngày 22/9/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã cổ phiếu: DGC – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố 5 Chí Minh).
28/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 0709-2022/BC-HAH ngày 15/9/2022 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.
28/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 68/2022/CV-HĐQT.HBC ngày 21/09/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Phát hành riêng lẻ
28/09/2022
Ngày 27/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Công ty).
26/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II (Mã Chứng khoán: HEC - Upcom).
20/09/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 10/GĐK-VIE ngày 22/6/2022 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Giao dịch cổ phiếu quỹ
27/09/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 218/CV-TCKT ngày 12/9/2022 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã cổ phiếu NBB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
26/08/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo báo cáo số 234/2022/CV-HĐQT ngày 18/08/2022 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thinh Vượng (mã cổ phiếu: VPB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
13/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo bán cổ phiếu theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 03/2022KDC-BCPQ ngày 28/06/2022 của CTCP Tập đoàn Kido (mã cổ phiếu: KDC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Chào mua công khai
19/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM) theo Giấy đăng ký chào mua công khai số 02 ngày 10/8/2022 của SK Investment Vina III PTE. LTD.
07/07/2022
Ngày 05/7/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Công ty) theo Báo cáo số 99/2022/APSC-CV ngày 05/7/2022 cùng các tài liệu đi kèm.
29/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã cổ phiếu VAF, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 7/6/2022 của ông Nguyễn Ngọc Thạch