Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
28/04/2021
Ngày 31/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo nội dung báo cáo kết quả giao dịch số 30/2021/TNS ngày 30/3/2021 của CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Mã cổ phiếu; TN1 – niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
26/04/2021
Ngày 23/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã CK: TVC tại HNX)
19/04/2021
Ngày 14/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liẹu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 15402/2021/BC-APH ngày 15/4/2021 của CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
04/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia theo báo cáo ngày 22/4/2021.
22/04/2021
Ngày 15/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng/mã chứng khoán: SHB) theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1901/CV-TGĐ ngày 15/4/2021.
15/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 329/2021-DGC ngày 30/03/2021 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu: DGC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
19/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 43/CV-RDP ngày 09/04/2021 của CTCP Rạng Đông Holding
10/03/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 15/2021/CV-DAG ngày 24/02/2021 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
23/02/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 13/CV-RDP ngày 26/01/2021 của CTCP Rạng Đông Holding (Mã CP: RDP – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
04/05/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 99/2021/CV-NS.VCSC ngày 13/4/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 86/FPT-FAF ngày 13/04/2021 của Công ty cổ phần FPT
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021) theo Báo cáo số 87/FPT-FAF ngày 13/04/2021 của Công ty cổ phần FPT
Phát hành riêng lẻ
28/04/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 102/2021-CV-NVLG ngày 6/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
27/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I (Mã Chứng khoán: VNY – Upcom).
26/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 39/2021/BCKQ-MST ngày 19/04/2021 của CTCP Đầu tư MST (Công ty/MST)
Giao dịch cổ phiếu quỹ
29/04/2021
Ngày 15/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 115/BC-HEM ngày 15/04/2021
29/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo báo cáo phát hành số 248/Ricons-2021 ngày 06/04/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 14/ĐP-HĐQT ngày 02/04/2021 của CTCP Đạt Phương
Chào mua công khai
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
26/11/2020
Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT).