Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả chào bán số 26/2021/BC-TNCM ngày 24/3/2021 của CTCP Thương nghiệp Cà Mau
09/06/2021
Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt.
04/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2021/KHG-UBCK ngày 02/06/2021 của CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (KHG)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 2002/BC-PECC2 ngày 02/06/2021 của CTCP Tư vấn điện 2 (mã cổ phiếu TV2, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM)
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 231/PĐV-TCKT ngày 26/5/2021 của CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 07/BC/HĐQT/2021 ngày 18/06/2021 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 94/2021/ĐT-VNR ngày 14/5/2021
23/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 207/2021-CV-NVLG ngày 16/6/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
18/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 04/BC-SUHLS ngày 14/6/2021 của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã chứng khoán: HLS tại UPCOM).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả phát hành số 60/2021/CV-KĐ ngày 21/6/2021 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
23/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động theo Báo cáo số 3788/2021/CV-TGĐ5 ngày 08/06/2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
22/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phát hành số 52-21/BC- ĐT ngày 21/05/2021 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
Phát hành riêng lẻ
14/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (Mã Chứng khoán: MHP – Upcom).
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (được phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK ngày 15/09/2020) theo Báo cáo số 288/2021/CV-CII ngày 28/05/2021của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
11/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 60A/ĐK-CTN ngày 25/5/2021 của CTCP Cấp thoát nước Ninh Bình
Giao dịch cổ phiếu quỹ
24/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 2106/21/BC-IDV ngày 21/06/2021 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
22/06/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 0757/PLX-HĐQT ngày 16/06/2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Mã cổ phiếu: PLX – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
22/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1473/2021/CV-TGĐ ngày 03/06/2021 của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Mã cổ phiếu: STB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Chào mua công khai
15/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền theo Báo cáo phát hành số 344/CV-CTHĐ ngày 12/5/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã cổ phiếu: HDG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)