Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KS
07/05/2021
Ngày 5/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
07/05/2021
Ngày 04/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo báo cáo số 66/2021/CV-DXS/HSCB ngày 29/04/2021 của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 13/BC-TCT ngày 19/4/2021 của Tổng Công ty 36 – CTCP (mã chứng khoán: G36 – Upcom)
04/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia theo báo cáo ngày 22/4/2021.
22/04/2021
Ngày 15/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng/mã chứng khoán: SHB) theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1901/CV-TGĐ ngày 15/4/2021.
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 31/2021/NHA-BC ngày 20/4/2021 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã cổ phiếu: NHA – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành cổ phiếu số 01/CV-HĐQT ngày 16/04/2021 của CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã cổ phiếu: SAV, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 49/CV-TCG-O.LG ngày 12/04/2021 của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (mã cỏ phiếu: TCM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
06/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo nội dung tại báo cáo phát hành số 11/SAFI -2021 ngày 17/03/2021 của CTCP Đại lý Vận tải SAFI
04/05/2021
Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 99/2021/CV-NS.VCSC ngày 13/4/2021 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt.
26/04/2021
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 86/FPT-FAF ngày 13/04/2021 của Công ty cổ phần FPT
Phát hành riêng lẻ
28/04/2021
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu số 102/2021-CV-NVLG ngày 6/4/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu: NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp.HCM).
27/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương I (Mã Chứng khoán: VNY – Upcom).
26/04/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 39/2021/BCKQ-MST ngày 19/04/2021 của CTCP Đầu tư MST (Công ty/MST)
Giao dịch cổ phiếu quỹ
07/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đựo tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch số 26/2021/TCH-CV nagỳ 16/04/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã cổ phiếu: TCH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
06/05/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 24-21/VJC-CBTT ngày 27/04/2021 của CTCP Hàng không Vietjet
29/04/2021
Ngày 15/04/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 115/BC-HEM ngày 15/04/2021
Chào mua công khai
18/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Điện Bắc Nà (mã CK: EBA) của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc (Công ty).
01/12/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của CTCP Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã chứng khoán VFG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
26/11/2020
Ngày 20/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 20/11/2020 của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đối với cổ phiếu CTCP Bông Bạch Tuyết (BBT).