Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
28/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 8091/2022/LienVietPostBank ngày 24/06/2022 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
27/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 04/2022/BC-FIR ngày 21/6/2022 của CTCP Địa ốc First Real
23/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Thương nghiệp Cà Mau ra công chúng (Mã cổ phiếu: CMV – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
05/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thuỷ điện Buôn Đôn (mã chứng khoán: BSA tại Upcom) theo báo cáo phát hành số 112/BC-BDPH-P2 ngày 24/06/2022.
05/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021của CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Mã CK: DDN tại Upcom)
05/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả số 02/BC-HP ngày 27/06/2022 và Công văn số 74/CV-HP ngày 29/06/2022 của CTCP Tập đoàn Hoà Phát
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
05/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 496/2022/BC-OPC ngày 22/06/2022 của CTCP Dược phẩm OPC (mã cổ phiếu: OPC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
01/07/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả số 2806/2022/KBC-CK ngày 28/06/2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã cổ phiếu: KBC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
30/06/2022
Ngày 27/6/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 119/2022/IPA ngày 27/6/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
24/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 141/CV.ABT ngày 01/06/2022 của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
15/06/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo số 239/2022/TB ngày 09/06/2022 của CTCP Tập đoàn MASAN
07/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại Báo cáo số 056528.22 ngày 30/05/2022 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Phát hành riêng lẻ
05/07/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Enteco Việt Nam (Công ty) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 65/2022/GMA-ĐKCB ngày 12/5/2022
21/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu theo Báo cáo số 184/2022-CV-NVLG ngày 23/5/2022 của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (mã cổ phiếu NVL, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã chuyển đổi 01 trái phiếu (mệnh giá 200.000 USD) thành 54.145 cổ phiếu ngày 23/5/2022.
21/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Giấy đăng ký chào bán số 03/2022/GĐK-HALCOM ngày 31/5/2022 của CTCP Halcom Việt Nam
Giao dịch cổ phiếu quỹ
15/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Thép Nhà Bè theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 223/BC-NBS ngày 06/06/2022
31/05/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 06.1105/2022/BC-NSH ngày 11/05/2022 và Công văn số 20.05.2022/NSH-CV ngày 20/05/2022 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
27/05/2022
Ngày 19/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ bằng hình thức thưởng cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 20/BC-GG ngày 18/5/2022 của CTCP Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Chào mua công khai
29/06/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã cổ phiếu VAF, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM) theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 7/6/2022 của ông Nguyễn Ngọc Thạch
21/04/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai số 10/2022/BC-ASGL ngày 12/4/2022 của CTCP Logistics ASG (Công ty) đối với cổ phiếu CTCP Vinafco
21/04/2022
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai số 2022-004-INBV ngày 12/04/2022 của Indorama Netherlands B.V. (Công ty) đối với cổ phiếu CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa