Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/cash/12M/04 của Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty)
10/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy chứng nhận số 23/GCN-UBCK ngày 09/06/2021 điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 02/UBCK-VPĐD ngày 06 tháng 09 năm 2006 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Văn phòng đại diện Công ty Nomura International (HongKong) Limited
10/06/2021
Ngày 09/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 40/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/GP-UBCK ngày 21/12/2006 cho CTCP Chứng khoán Thủ Đô
09/06/2021
UBCKNN nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Quản lý quỹ UBO Asset Management (Việt Nam).
09/06/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam ( viết tắt là: Công ty IVAM).
09/06/2021
Ngày 8/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 68/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital do Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital quản lý