Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
29/09/2022
Ngày 28/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 53/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư Rhodium Venture Capital.
28/09/2022
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 93/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24/4/2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
27/09/2022
Ngày 27 / 9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 9 năm 2022 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
22/09/2022
Ngày 22/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 50/GCN-UBCK cho Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT do Công ty TNHH quản lý quỹ KIM Việt Nam
22/09/2022
Ngày 22/09/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 51/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu Bản Việt (VCAMFI) do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt
20/09/2022
Ngày 16/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 49/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam