Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
08/08/2022
Ngày 08/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 72/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ số 53/GP-UBCK ngày 10 tháng 02 năm 2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
08/08/2022
Ngày 8/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 8 năm 2022 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
05/08/2022
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phân phối chứng quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (Công ty).
05/08/2022
Ngày 05/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm đợt 7 năm 2022 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
05/08/2022
Ngày 04/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Giấy phép điều chỉnh số 70/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24/4/2002 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam do thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật.
05/08/2022
Ngày 03/08/2022, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận lập quỹ đại chúng số 39/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Ngân hàng và Tài chính Techcom.