Skip to content
ssc.gov.vn
Kiến thức chứng khoán
08/03/2021
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thông tư 98/2020/TT-BTC được ban hành là bước hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thành lập và hoạt động các quỹ đầu tư chứng khoán, đồng bộ với Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
08/03/2021
Thông tư số 99/2020/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, việc ban hành Thông tư số 99/2020/TT-BTC tạo thành một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ nhằm hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ.
Giới thiệu Thông tư 97/2020/TT-BTC
05/03/2021
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Thông tư số 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021
03/02/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/TT-BTC - Quy định hoạt động của công ty chứng khoán. Theo đó, tại Điều 9 Thông tư này có quy định liên quan đến kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, Điều 9 của Thông tư không quy định cụ thể về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đối với công ty chứng khoán thuộc loại hình công ty TNHH. Vì vậy, tôi có câu hỏi gửi đến Quý cơ quan như sau: "Công ty chứng khoán thuộc loại hình TNHH có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không?”
28/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Thông tư số 116/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Giới thiệu về Thông tư 117/2020/TT-BTC
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Chủ đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: