Skip to content
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hành trình bền bỉ tạo lập giá trị
Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội (tiền thân là Trung tâm GDCK Hà Nội) chính thức khai trương hoạt động vào ngày 8/3/2005, muộn hơn 5 năm so với thời điểm khai trương hoạt động của Sở GDCK Tp.HCM và 9 năm sau khi UBCKNN được thành lập. Cùng với hành trình 25 năm TTCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội đã có chặng đường xây dựng và phát triển đầy quyết tâm, sáng tạo và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Khởi đầu với hoạt động đấu giá cổ phần, phục vụ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, sau đó là các thị trường giao dịch cho từng loại hàng hoá điển hình của thị trường chứng khoán (TTCK) được lần lượt khai trương và đưa vào vận hành, đó là thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) rồi tới TTCK phái sinh. Cho tới nay, mô hình một Sở ba thị trường trên một nền công nghệ tự chủ hiện đại tại HNX đã được hiện thực hoá thành công và ngày càng phát huy vai trò hết sức có ý nghĩa trong việc xây dựng kênh đầu tư, huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho thị trường, cho cộng đồng doanh nghiệp và công chúng đầu tư.
25 năm chặng đường hội nhập quốc tế ngành chứng khoán
Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, TTCK Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, cũng như từng bước tạo dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của TTCK Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nâng cao mức độ tín nhiệm quốc gia, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Quá trình này không thể thiếu sự đóng góp của những nỗ lực không ngừng về hợp tác quốc tế trên tất cả phương diện song phương, đa phương và hội nhập quốc tế.
25 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
Trải qua 25 năm thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và 21 năm vận hành thị trường, trên cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến 2010 (theo Quyết định số 162/2003/QĐ-TTg ngày 05/8/2003) và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 252/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012) theo từng giai đoạn, TTCK Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong sự phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam
Những năm qua, VSD đã và đang hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán nói chung và TTCK nói riêng.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2021), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng đền Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Chứng khoán. Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
6
Video
Không có nội dung media