Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
Trong thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thị trường TPDN cũng đã xuất hiện một số hiện tượng chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Để phát triển thị trường TPDN theo hướng an toàn, bền vững, đồng thời ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn của thị trường TPDN, ngày 10/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành văn bản số 5225/UBCK-QLKD yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trong việc thực hiện dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; dịch vụ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; dịch vụ đăng ký, lưu ký và chuyển nhượng trái phiếu.
UBCKNN thông báo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khương Tiến Hùng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty QLQ và Quỹ ĐTCK
Ngày 14/9/2021, Chủ tịch UBCKNN đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBCK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khương Tiến Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Kiểm toán Nhà nước giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán thuộc UBCKNN kể từ ngày 15/9/2021.
Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc duy trì hoạt động và áp dụng quy trình, giải pháp, tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid 19
Ngày 4/8/2021, qua quá trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với lực lượng nhân viên “3 tại chỗ” của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã phát hiện một số ca dương tính. Sở đã báo cáo thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện việc xử lý an toàn dịch bệnh theo quy định
Về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán được đảm bảo an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp chặt chẽ với các công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô lớn là đơn vị được soát xét, tạo điều kiện để các công ty này công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Công bố Quyết định Xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Anh Minh do cung cấp công văn giả mạo số 705/SGDHCM-TV ngày 6/6/2021 của Sở GDCK Tp.HCM
Ngày 5/8/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Minh do cung cấp văn bản giả mạo số 705/SGDHCM-TV ngày 6/6/2021 của Sở GDCK Tp.HCM và cung cấp thông tin sai sự thật.
Video