Skip to content
ssc.gov.vn
UBCKNN ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (FMS)
Ngày 15/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của UBCKNN
Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 20/7/2021, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành; Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBCKNN chủ trì Hội nghị.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Ngày 12/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác
Ngày 12/07/2021, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.
UBCKNN ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS)
Ngày 14/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Video