Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
08/03/2021
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 98/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thông tư 98/2020/TT-BTC được ban hành là bước hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn thành lập và hoạt động các quỹ đầu tư chứng khoán, đồng bộ với Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
08/03/2021
Thông tư số 99/2020/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, việc ban hành Thông tư số 99/2020/TT-BTC tạo thành một hệ thống văn bản pháp lý đồng bộ nhằm hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ.
Giới thiệu Thông tư 97/2020/TT-BTC
05/03/2021
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Thông tư số 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021
03/02/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/TT-BTC - Quy định hoạt động của công ty chứng khoán. Theo đó, tại Điều 9 Thông tư này có quy định liên quan đến kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, Điều 9 của Thông tư không quy định cụ thể về hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) đối với công ty chứng khoán thuộc loại hình công ty TNHH. Vì vậy, tôi có câu hỏi gửi đến Quý cơ quan như sau: "Công ty chứng khoán thuộc loại hình TNHH có bắt buộc phải thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ hay không?”
01/02/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư 119). Thông tư 119 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư số 05/2015/TT-BTC, Thông tư 119 gồm 6 Chương, 46 Điều và 06 Phụ lục kèm theo quy định các nội dung sửa đổi để xử lý các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thời gian qua và bổ sung các quy định mới phù hợp với hệ thống, sản phẩm mới của thị trường chứng khoán.
28/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Thông tư số 116/2020/TT-BTC) thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Giới thiệu về Thông tư 117/2020/TT-BTC
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BTCNĐ-CP quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
21/01/2021
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nghị định bao gồm 04 Chương, 55 Điều, quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Nghị định được ban hành nhằm đảm bảo thực thi Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
14/01/2021
Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC). Thông tư số 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. UBCKNN hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty, BCTN và việc gia hạn BCTC đối với CTĐC theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC
14/01/2021
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về CKPS và TTCKPS thay thế Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
Danh sách câu hỏi - trả lời
Không có dữ liệu
Gửi câu hỏi
* Họ tên:
Địa chỉ:
* Email:
Điện thoại:
* Tiêu đề:
* Nội dung câu hỏi:
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận: