Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
13/05/2021
Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Tưởng Thành Tiến
12/05/2021
Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 90/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Yu
12/05/2021
Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 88/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Anh Hùng
12/05/2021
Ngày 11/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 93/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Linh (Địa chỉ: 23/52 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
12/05/2021
Ngày 12/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 95/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lưu Đức Giang (địa chỉ: 116 Lương Khánh Thiện, khu phố Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
Khiếu nại tố cáo
Chọn đơn
Đơn thư
* Họ tên
* Số CMTND
* Địa chỉ
Điện thoại
* Email
* Tiêu đề
File đính kèm
(File đính kèm phải có dung lượng < 3MB)
* Nội dung
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận
Đổi mã khác