Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
20/04/2021
Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 201/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE (địa chỉ trụ sở chính: HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức)
16/04/2021
Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho thấy: ông Nguyễn Quang Vinh (Địa chỉ: 51 Quan Nhân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã sử dụng 35 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp chéo cổ phiếu TAR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Công nghệ cao Trung An (Mã chứng khoán: TAR), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (nay là Khoản 3 Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14), Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
16/04/2021
Ngày 15/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quốc Phổ (Địa chỉ: 5/49/4 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)
15/04/2021
Ngày 12/04/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 61/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Hoàng Linh (10B3 Tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, phố Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
13/04/2021
Ngày 09/4/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Công ty)
Khiếu nại tố cáo
Chọn đơn
Đơn thư
* Họ tên
* Số CMTND
* Địa chỉ
Điện thoại
* Email
* Tiêu đề
File đính kèm
(File đính kèm phải có dung lượng < 3MB)
* Nội dung
(Nội dung tối đa cho phép là 2000 kí tự. Với nội dung dài hơn bạn nên sử dụng file đính kèm.)
Mã xác nhận
Đổi mã khác