Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Báo cáo thường niên
Số điện tử:
Số giấy:
Ngày xuất bản:
Danh sách ấn phẩm
Sàn giao dịch dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thúc đẩy vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng đối với các nền kinh tế mới nổi nhằm đạt được tăng trưởng bền vững. Hạn chế về vốn và tình trạng bất cân xứng thông tin của các Startup và DNNVV có thể gây cản trở cho việc huy động vốn tối ưu trong xã hội, giúp tăng cường hiệu quả vốn, cải thiện đáng kể tăng trưởng kinh tế