Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 1
Số giấy: 279
Ngày xuất bản: 01/2022
1 - 01/2022 (279)
Danh sách ấn phẩm
Phỏng vấn - Trao đổi
Năm 2021 là một năm đầy khó khăn đối với đời sống - xã hội thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do tác động của dịch COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán (TTCK) lại trở thành một “điểm sáng” với các mốc tăng trưởng đầy ấn tượng trên nhiều phương diện như quy mô thị trường, huy động vốn, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường…
Diễn đàn chứng khoán
Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Toàn cảnh - Sự kiện
Trong bối cảnh dịch COVID-19 càn quét khốc liệt trên phạm vi toàn thế giới, gây nhiều tác động tiêu cực chưa có tiền lệ lên nền kinh tế trong và ngoài nước, thì thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam lại liên tiếp lập kỷ lục về điểm số, thanh khoản thị trường, số tài khoản mở mới...