Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử:
Số giấy:
Ngày xuất bản:
Danh sách ấn phẩm
HNX - Sở giao dịch chứng khoán năng động, hiện đại
Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Hà Nội (HNX) - tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), chính thức khai trương hoạt động vào ngày 08/3/2005, muộn hơn 5 năm so với thời điểm khai trương hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và 9 năm sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập