Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 273
Số giấy: 7
Ngày xuất bản: 07/2021
273 - 07/2021 (7)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Quý II vừa qua chứng kiến sự tăng trưởng rất ấn tượng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Mặc dù chịu tác động bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, TTCK Việt Nam vẫn duy trì xu thế tăng điểm và nằm trong nhóm những thị trường tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới.
Diễn đàn chứng khoán
Sau gần 4 năm hoạt động, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng sản phẩm của thị trường phái sinh, ngày 28/6/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra mắt sản phẩm phái sinh mới là hợp đồng tương lai (HĐTL) trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm.