Skip to content
ssc.gov.vn
Ấn phẩm
Tạp chí Chứng khoán
Số điện tử: 7
Số giấy: 285
Ngày xuất bản: 07/2022
7 - 07/2022 (285)
Danh sách ấn phẩm
Toàn cảnh - Sự kiện
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tháng 6 chịu ảnh hưởng khá lớn từ nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Bối cảnh căng thẳng quốc tế và áp lực lạm phát gia tăng, lãi suất tăng cùng nguy cơ suy thoái kinh tế…
Diễn đàn chứng khoán
Trong những tháng đầu năm 2022, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã chứng kiến đợt giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua do những nguyên nhân cả từ quốc tế và trong nước.