Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
28/11/2017

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP gồm 9 chương, 69 điều và 12 phụ lục hướng dẫn công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; xây dựng, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; vận hành và khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; tổng hợp, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung).

Một trong những điểm mới trong quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP là mở rộng hình thức công khai bắt buộc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công khai TTHC.

Với công khai tại trụ sở nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã quy định rõ hai phương thức là niêm yết TTHC và công khai bằng hình thức điện tử. Về niêm yết TTHC, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về cơ bản kế thừa các quy định trước đây. Theo đó, công khai TTHC theo hình thức niêm yết trên bảng theo một hoặc nhiều cách thức sau đây: Bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động… phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan thực hiện niêm yết; vị trí công khai phải thích hợp, với kích thước phù hợp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận; nơi công khai phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép; không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết TTHC. Đồng thời, với hình thức niêm yết TTHC, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã có mẫu hướng dẫn cụ thể về thể thức, kỹ thuật trình bày. Đối với hình thức điện tử, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP cho phép cơ quan, đơn vị lựa chọn việc thực hiện công khai dưới hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ quan thực hiện TTHC. Ngoài yêu cầu về vị trí, kích thước thực hiện công khai phù hợp, hình thức công khai điện tử còn phải cho phép người sử dụng tự tra cứu các thông tin về TTHC theo yêu cầu; cho phép hiển thị các nội dung chi tiết của TTHC. Đối với trường hợp công khai TTHC trong Quyết định công bố danh mục TTHC, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP cho phép cơ quan, đơn vị thực hiện kết xuất, in trực tiếp nội dung thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ cho việc niêm yết hoặc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện công khai theo hình thức điện tử.

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP cũng quy định cụ thể hơn về yêu cầu trong công khai TTHC. Theo đó, việc công khai TTHC phải đáp ứng sáu yêu cầu sau:

Thứ nhất, TTHC đã được công bố trong các Quyết định công bố; không công khai các TTHC đã hết hiệu lực thi hành.

Thứ hai, công khai TTHC phải kịp thời, đáp ứng thời gian có hiệu lực thi hành của quy định TTHC.

Thứ ba, công khai TTHC phải chính xác theo Quyết định công bố và dữ liệu được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với TTHC trong Quyết định công bố danh mục TTHC.

Thứ tư, công khai TTHC phải đầy đủ các TTHC và bộ phận tạo thành TTHC theo Quyết định công bố và dữ liệu được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia đối với TTHC trong Quyết định công bố danh mục TTHC.

Thứ năm, công khai TTHC phải rõ ràng, trường hợp các TTHC được công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau TTHC; bản giấy TTHC được niêm yết công khai phải bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố.

Cuối cùng, công khai TTHC phải đảm bảo dễ khai thác, dễ sử dụng, trong đó tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC của cán bộ, công chức nhà nước; trường hợp công khai dưới hình thức điện tử thì mẫu đơn, mẫu tờ khai phải sẵn sàng để cung cấp cho cá nhân, tổ chức thực hiện khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP cũng quy định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm công khai TTHC và trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng công khai TTHC.

Các quy định mới như trên sẽ là cơ sở để nâng cao chất lượng công khai TTHC; bảo đảm quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức trong tiếp cận, thực hiện TTHC; đồng thời, đổi mới, cắt giảm các bước, nội dung công việc không cần thiết, đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian, chi phí thực hiện cho cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC.

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác