Skip to content
ssc.gov.vn
Cải cách thủ tục hành chính
UBCKNN công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/04/2015

   Ngày 3/4/2015, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Quyết định số 315/QĐ-UBCK về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

  Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác