Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Theo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP, việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán phải tuân theo những điều kiện cơ bản nào?
15/02/2017

Hỏi: Theo quy định tại Nghị định 86/2016/NĐ-CP, việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán phải tuân theo những điều kiện cơ bản nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, điều kiện để được xem xét cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán bao gồm:

1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị;

2. Điều kiện về vốn;

3. Điều kiện về nhân sự;

4. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn.

Các tin khác