Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết tên củaCTCK phải tuân thủ những quy định gì? Tổ chức nào được sử dụng cụm từ “chứng khoán” trong tên của mình?
02/12/2021

Theo quy định của pháp luật chứng khoán, đề nghị cho biết tên của công ty chứng khoán phải tuân thủ những quy định gì? Tổ chức nào được sử dụng cụm từ “chứng khoán” trong tên của mình?

Trả lời:

Theo Điều 82 Luật Chứng khoán, tên của công ty chứng khoán phải tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Cụm từ “chứng khoán”;

c) Tên riêng.

Đối với tổ chức không phải là công ty chứng khoán, không được phép sử dụng cụm từ “chứng khoán” trong tên của tổ chức; không được sử dụng các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức đó là công ty chứng khoán.

Các tin khác