Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp GDCK: Nhà đầu tư cá nhân/tổ chức có thể mở bao nhiêu tài khoản giao dịch chứng khoán cùng lúc?
29/11/2021

Tôi là nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường, tôi có thể vừa mở tài khoản ở 1 công ty chứng khoán A và mở thêm 1 tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán B được không? Xin hỏi, nhà đầu tư cá nhân/tổ chức có thể mở bao nhiêu tài khoản giao dịch chứng khoán cùng lúc?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán thì:

Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8 Điều này, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này.

Các tin khác