Skip to content
Hỏi - Đáp pháp luật
Đề nghị cho biết cụ thể về những hành vi vi phạm tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP
15/02/2017

Hỏi: Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định 86/2016/NĐ-CP thì một trong những tiêu chuẩn của Tổng giám đốc (giám đốc) công ty chứng khoán là phải “chưa từng có các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 80 Luật chứng khoán”. Đề nghị cho biết cụ thể về những hành vi vi phạm theo quy định này?

Trả lời: Hành vi vi phạm theo điểm b khoản 1 Điều 80 Luật chứng khoán là những hành vi thuộc trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Hành vi này bao gồm:

- Các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật chứng khoán, gồm:

+ Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

+ Công bố thông tin sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục mua, bán chứng khoán hoặc công bố thông tin không kịp thời, đầy đủ về các sự việc xảy ra có ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán trên thị trường.

+ Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.

+ Thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác để thao túng giá chứng khoán.

+ Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoặc chấp thuận.

- Hành vi vi phạm quy định khoản 1 Điều 81 Luật chứng khoán, theo đó, người hành nghề chứng khoán:

+ Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc;

+ Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;

+ Đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.

- Hành vi vi phạm quy định khoản 3 Điều 81 Luật chứng khoán: Người hành nghề chứng khoán sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác.

Các tin khác