Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Hỏi-đáp CTCK: Đề nghị cho biết những hoạt động nào của CTCK cần phải được UBCKNN chấp thuận theo quy định của pháp luật chứng khoán?
02/12/2021

Chúng tôi là công ty chứng khoán dự kiến có nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh sắp tới. Chúng tôi không rõ những hoạt động nào của công ty cần sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện. Đề nghị cho biết những hoạt động nào của công ty chứng khoán cần phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật chứng khoán?

Trả lời:

Điều 87 Luật Chứng khoán quy định những hoạt động của công ty chứng khoán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện, bao gồm:

a) Tạm ngừng hoạt động, trừ trường hợp tạm ngừng do nguyên nhân bất khả kháng;

b) Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán tại nước ngoài;

c) Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

d) Thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài; thành lập công ty con tại nước ngoài; thay đổi nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh; thành lập, đóng cửa phòng giao dịch;

đ) Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;

e) Thực hiện cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Các tin khác