Skip to content
ssc.gov.vn
Hỏi - Đáp pháp luật
Đề nghị cho biết điều kiện về nhân sự để cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ (Nghị định 86/2016/NĐ-CP)
03/03/2017

Hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện về nhân sự để cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

Trả lời: Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 86/2016/NĐ-CP, điều kiện về nhân sự của công ty quản lý quỹ như sau:

1. Có danh sách dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

2. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ (nếu có) và phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Quy định tại điểm a, d và đ khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

b) Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác;

c) Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc có một trong các văn bằng, chứng chỉ quốc tế sau:

- Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); hoặc

- Đã thi đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA bậc II (Chartered Financial Analyst level II), hoặc CIIA bậc II (Certified International Investment Analyst - Final level);

d) Trừ trường hợp được giao quản lý, điều hành tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư từ quỹ, khách hàng ủy thác, người hành nghề chứng khoán không được kiêm nhiệm là nhân viên chính thức của các tổ chức kinh tế khác.

Các tin khác