Skip to content
ssc.gov.vn
Thi đua - Khen thưởng
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Văn phòng UBCKNN đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
10/06/2020

          

Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) với vai trò là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBCKNN đã thực hiện tốt các mặt công tác được giao, góp phần phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo, đóng góp vào thành tích chung cơ quan UBCKNN trong thời gian qua. Văn phòng UBCKNN hiện tại có 5 phòng, gồm: Phòng Thư ký, Phòng Hành chính; Phòng Thông tin và quan hệ công chúng, Phòng Tổng hợp Dự báo, Đại diện Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số công chức là 34 người.

Chức năng, nhiệm vụ: Tổng hợp báo cáo về thị trường chứng khoán, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của UBCKNN, công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban; tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thư viện của UBCKNN; Làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBCKNN; Làm đầu mối tuyên truyền và công bố thông tin chính thức của UBCKNN trên các phương tiện thông tin đại chúng; Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trong 5 năm qua, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do UBCKNN phát động, các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trên các mặt công tác cụ thể như sau:

Trong công tác tham mưu, giúp việc Ban lãnh đạo, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác và chương trình hành động hàng năm của Ủy ban, làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và đã góp phần quan trọng trong việc định hướng, giám sát, đôn đốc hoàn thành công việc của Uỷ ban nói chung và các đơn vị thuộc Uỷ ban nói riêng.

Văn phòng luôn theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện công việc của các đơn vị, chủ động đôn đốc các đơn vị thuộc Ủy ban hoàn thành công việc theo tiến độ; cập nhật thông tin, tiến độ các công việc của Ủy ban để báo cáo lãnh đạo Ủy ban có ý kiến chỉ đạo kịp thời, đồng thời thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban, Lãnh đạo Bộ, Chính phủ đến các đơn vị để triển khai thực hiện.

Về công tác phối hợp, Văn phòng đã làm tốt nhiệm vụ là đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ (đặc biệt là sự phối hợp với Văn phòng Bộ, Văn phòng Chính phủ, Công an, báo chí và các cơ quan khác có liên quan), các đơn vị thuộc Ủy ban trong việc thúc đẩy tiến độ xây dựng văn bản pháp luật, đề án, dự án và triển khai các hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời đưa ra các ý kiến tham mưu góp phần đẩy nhanh tiến độ các công việc chung của Ủy ban.

Công tác tổng hợp, phân tích và dự báo, Văn phòng đã chủ động xây dựng các báo cáo tổng hợp theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu: Báo cáo diễn biến tình hình thị trường; các báo cáo về tiến độ công việc chung của Ủy ban; cập nhật cơ sở dữ liệu thị trường chứng khoán. Hàng năm, Văn phòng đã xây dựng khoảng 100 báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính, của Lãnh đạo Ủy ban. Các loại báo cáo do Văn phòng thực hiện cơ bản đã được Lãnh đạo Ủy ban, Chính phủ, Bộ ban ngành đánh giá đúng thời hạn và có chất lượng. Bên cạnh đó, Văn phòng xây dựng các báo cáo phân tích chuyên sâu về sự biến động của thị trường chứng khoán liên quan đế các tác động ngoại cảnh như: tăng lãi suất từ Fed, các vấn đề về tỷ giá, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Qua đó, Văn phòng đã có những đánh giá, nhận định và đưa ra những khuyến nghị, tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm ổn định thị trường chứng khoán.

Về công tác thông tin và quan hệ công chúng, Văn phòng đã làm tốt công tác đầu mối thông tin tuyên truyền và công bố thông tin chính thức của UBCKNN. Hoạt động thông tin truyên truyền của UBCKNN trong 5 năm qua đã có những chuyển biến tích cực, hỗ trợ tốt hoạt động chuyên môn góp phần đưa các chính sách, giải pháp phát triển TTCK như Luật Chứng khoán (sửa đổi), công tác triển khai thị trường chứng khoán phái sinh, sản phẩm mới đi vào người dân, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng. Cổng TTĐT đã được chú trọng phát triển toàn diện về nội dung ở cả trang tiếng Việt và trang tiếng Anh. Các tin bài đều tăng về số lượng và chất lượng bài viết, bao quát về toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của Lãnh đạo UBCKNN, trong đó đặc biệt chú trọng công tác hoàn thiện khung pháp lý, hoạt động phát hành, giám sát, thanh tra xử phạt, cấp phép đối với lĩnh vực chứng khoán và TTCK, hoạt động giao dịch hàng ngày trên thị trường, thông tin tuyên truyền về thị trường chứng khoán phái sinh và các sản phẩm mới.

Về hoạt động tuyên truyền qua phương tiện thông tin, báo chí, Văn phòng đẩy mạnh phát triển mảng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí. Đặc biệt, công tác phối hợp với các báo chí trong và ngoài ngành Tài chính nhằm tuyên truyền toàn diện về các mặt hoạt động của UBCKNN, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo điều hành. Hàng năm, Văn phòng đều phối hợp với các đơn vị tổ chức 3-4 cuộc Họp báo chuyên đề của UBCKNN mời rộng rãi báo chí tham dự để tuyên truyền về CK&TTCK. Văn phòng đã bám sát và chủ động xử lý tin đồn, xử lý các thông tin được đăng tải không chính xác, gây hiểu nhầm về tình hình thị trường chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoạt động quan hệ công chúng (PR) có nhiều bước tiến nổi bật. Năm 2016, Văn phòng đã phối hợp với Công ty thiết kế để ra mắt Logo mới và bộ nhận diện thương hiệu của UBCKNN, đến nay bộ nhận diện thương hiệu của UBCKNN đã được áp dụng trên toàn bộ hệ thống quà tặng, các hình ảnh tại các sự kiện của UBCKNN, hình ảnh giao diện Cổng TTĐT. Văn phòng cũng phối hợp tốt với các đơn vị trong UBCKNN tổ chức các hội nghị, sự kiện của UBCKNN, tổ chức thành công chương trình Teambuilding và Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống ngành Tài chính.

image

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 (Ảnh: VP)

Trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, Văn phòng đã thực hiện tốt quy trình giao nhận văn bản, hồ sơ đi - đến, giữ gìn bí mật an toàn và cập nhật hàng ngày không để xảy ra thất lạc, tổ chức tốt trong công tác quản lý văn thư, lưu trữ được quản lý theo dõi chặt chẽ, chuyển giao nhanh chóng, chính xác và khoa học. Trong 5 năm qua, Văn phòng tiếp nhận xử lý hàng trăm ngàn văn bản đi, đến các loại, với việc quản lý được thực hiện đúng quy trình giao nhận văn bản, hồ sơ, giữ gìn bí mật an toàn, không để xảy ra thất lạc. Công tác lưu trữ, trong 5 năm qua công tác lưu trữ tập trung việc củng cố kho tàng và sắp xếp tài liệu, nhập toàn bộ dữ liệu trên vào máy lưu tài liệu để phục vụ tốt công tác tra cứu.

Công tác hành chính một cửa, đã được triển khai gọn nhẹ, với đầy đủ quy trình, quy định, hoạt động công khai, minh bạch. Văn phòng đã chỉ đạo hoạt động có hiệu quả tại Bộ phận hành chính một cửa, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí hành chính cho doanh nghiệp và các cá nhân liên quan, góp phần tăng tính minh bạch, công khai đối với thị trường, đóng góp vào thành công chung trong công tác cải cách hành chính của UBCKNN. Năm 2019, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thay thế tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Văn phòng tích cực phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và các đơn vị trong Ủy ban để rà soát các TTHC hiện đang thực hiện tại UBCKNN để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Thực hiện triển khai DVCTT mức độ 4 tại UBCK theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức theo định hướng tại Nghị quyết 36a/NQ-CP.

Công tác đại diện Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo tuyên truyền kiến thức về chứng khoán và TTCK ở khu vực phía nam với sự tham gia đông đảo các Doanh nghiệp và công chúng đầu tư chứng khoán. Tích cực thực hiện công tác giám sát các công ty đại chúng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam thông qua các kênh: giám sát việc CBTT trên website; nhận báo cáo từ một số công ty gửi về; nắm bắt thông tin qua việc tham dự ĐHĐCĐ công ty. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra các cá nhân, tổ chức hoạt động trên thị trường chứng khoán tại địa bàn tỉnh, thành phố phía Nam.

Nghiêm túc triển khai công tác thi đua – khen thưởng, hoạt động đoàn thể để tăng cường đoàn kết, sức mạnh tập thể, phát huy năng lực sáng tạo của các bộ công chức

Trong công tác Đảng, đoàn thể, Chi bộ Văn phòng luôn quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức thuộc đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh chương trình hành động hàng năm của ngành Tài chính và UBCKNN; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc. Tích cực triển khai việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên theo quy định.

Văn phòng đã phối hợp tốt với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Uỷ ban tổ chức thành công các cuộc liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán, kỷ niệm hoạt động thị trường chứng khoán và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Công tác thanh niên luôn được quan tâm, các đoàn viên đã tham gia tích cực vào phong trào chung của Ủy ban như thể thao, văn nghệ, dã ngoại.

Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, ghi nhận các kết quả đã đạt được, các tập thể và cá nhân của Văn phòng đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Các danh hiệu tập thể: Tập thể Văn phòng được nhận Huân chương độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước, cờ thi đua của Bộ Tài chính, Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài chính, Bằng khen của Bộ Tài chính; 05 Phòng nhận được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm và 3 phòng đạt Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với các nhân: 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính; 30 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính… và nhiều danh hiệu khác.

Một số khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hưởng ứng phong trào thi đua

Ngoài những kết quả đạt được như trên, công tác của Văn phòng còn gặp những khó khăn, hạn chế trong triển khai công việc. Khối lượng công việc tham mưu, báo cáo ngày càng phát sinh nhiều, yêu cầu gấp kịp thời. Công tác nhân sự còn thiếu, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, đề án 986, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia, công tác ISO và bộ phận văn thư, lưu trữ trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều...

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các đơn vị thuộc UBCKNN và sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng, tập thể Văn phòng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, hăng hái thực hiện phong trào thị đua – khen thưởng. Qua đó, Văn phòng đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

- Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể Văn phòng; Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Ủy ban, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác chỉ đạo điều hành rõ ràng, thông xuốt từ trên xuống dưới, phát huy dân chủ, luôn quán triệt nhiệm vụ được giao đến từng phòng và từng cán bộ công chức thuộc đơn vị ngay từ đầu năm.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn công tác. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến các quy trình, quy chế và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác của đơn vị.

- Tổ chức và tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do UBCKNN và Bộ Tài chính phát động nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao hàng năm.

- Văn phòng luôn quan tâm, động viên công chức đơn vị không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức trong đơn vị có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, có năng lực quản lý, điều hành.

VĂN PHÒNG UBCKNN

Các tin khác