Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK
16/09/2020

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) đã dự thảo Thông tư hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK.

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư nêu trên để các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động của Thông tư tham gia ý kiến (tài liệu đính kèm tin: dự thảo Thông tư, dự thảo Phụ lục đính kèm Thông tư, thời gian đăng tải: 60 ngày).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Email: huongnt@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750 – số máy lẻ 423.

UBCKNN

Các tin khác