Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc hoãn tổ chức kỳ thi sát hạch đợt 3 năm 2020 tại Tp.Hồ Chí Minh
08/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định hoãn tổ chức kỳ thi sát hạch đợt 3 năm 2020 tại Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch đợt 3 năm 2020 tại Tp.Hồ Chí Minh sẽ được thông báo sau.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân đăng ký tham gia dự thi được biết.

UBCKNN

Các tin khác