Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Quy chế hướng dẫn công ty chứng khoán sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán.
18/06/2014

Để chuẩn bị triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty chứng khoán (Hệ thống SCMS) đi vào hoạt động chính thức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các công ty chứng khoán về Dự thảo Quy chế hướng dẫn công ty chứng khoán sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán của UBCKNN.

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Cục Công nghệ Thông tin, địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội hoặc địa chỉ email: hotroscms@ssc.gov.vn trước ngày 01/07/2014. Điện thoại liên hệ: 04.3934.0750 máy lẻ 417, Fax: 04.39350943.

Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác