Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Quản lý quỹ VinaWealth
09/06/2014

  Ngày 9/6/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 12/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Quản lý quỹ VinaWealth (tên cũ: CTCP Quản lý quỹ Thép Việt) ngày 14/4/2008 với nội dung như sau:

  Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quốc tịch: Hoa Kỳ

  Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác