Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Chấp thuận cho Công ty Fullerton Fund Management Company Ltd (Singapore) được chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh
09/06/2014

Ngày 6/6/2014, Chủ tịch UBCKNN ra Quyết định số 425/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công ty Fullerton Fund Management Company Ltd (Singapore) chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: Phòng số 2, Saigon Business Centre, Lầu 4 Saigon Centre, Số 65 Đường Lê Lợi, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Teo Joo Wah.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác