Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
19/05/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Phùng Thị Quang Thái, chứng chỉ KTV số 0094/KTV, rút tên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 15/05/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác