Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện Công ty Vietnam Holding Asset Management Company Limited
24/12/2013

  

  Ngày 23/12/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBCK sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 3/7/2012 cho Công ty Vietnam Holding Asset Management Company Limited với nội dung như sau:

  Địa chỉ Văn phòng đại diện mới: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201 – 203 Cách mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  (UBCKNN)

Các tin khác