Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên của Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC
10/12/2013

  

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được tăng 01 kiểm toán viên là KTV. Trần Ngọc Linh, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0759-2013-146-1 trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 kể từ ngày 5/12/2013.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác