Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
28/10/2013

  Ngày 23/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định số 448/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 23/5/2012 với nội dung như sau:

  Trưởng Văn phòng đại diện: Bà Đỗ Thị Thanh Thúy

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác