Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ ACB
28/10/2013

  Ngày 25/10/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 33/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 41/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/10/2008 cho Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ ACB với nội dung như sau:

  Địa điểm trụ sở chính: Lầu 1, Tòa nhà ACB, 444A-446 Cách mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

  Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác