Skip to content
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư hướng dẫn Quyết định thay thế Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
04/04/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư hướng dẫn Quyết định thay thế Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Vụ Phát triển Thị trường, địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội hoặc địa chỉ email: phattrienthitruong@ssc.gov.vn trước ngày 30/04/2014. Điện thoại liên hệ: 04.3935.0654, Fax: 04.3934.0767.

Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác