Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Gia hạn Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Công ty Saigon Asset Management Corpration
28/04/2014

  Ngày 25/4/2014, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBCK gia hạn và sửa đổi Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam số 20/UBCK-GP ngày 30/3/2009 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Saigon Asset Management Corpration với nội dung như sau:

  - Gia hạn thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty tại Việt Nam đến ngày 31/3/2019;

  - Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Trọng Hiếu Vũ.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác