Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo tổ chức đấu thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2013 của UBCKNN
01/10/2013

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức đấu thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2013 của UBCKNN, như sau:

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Tên dự án: Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00’, ngày 3/10/2013 đến trước 9h00’ ngày 18/10/2013 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn);

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;

- Thời điểm đóng thầu: 9h00’, ngày 18/10/2013 (trong giờ hành chính);

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn); Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bằng Thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành;

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h00’ ngày 18/10/2013 tại Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(Cục CNTT - UBCKNN)

Các tin khác