Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo chính thức sử dụng Hệ thống công bố thông tin (IDS) của UBCKNN
24/09/2013

Thực hiện triển khai Hệ thống công bố thông tin (IDS), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các công ty đại chúng trên toàn quốc tại 3 miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Để chính thức đưa Hệ thống IDS vào sử dụng, UBCKNN thông báo tới các Công ty như sau:

1. UBCKNN đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBCK ngày 11/9/2013 ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN. Nội dung Quyết định đăng trên mục “Văn bản pháp luật” tại Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ www.ssc.gov.vn.

2. Các công ty đại chúng đã đăng ký tham gia và được cấp tài khoản sử dụng Hệ thống IDS sẽ gửi báo cáo và công bố thông tin điện tử trên Hệ thống IDS kể từ ngày 25/9/2013. Trong vòng 02 tháng kể từ ngày 25/9/2013, các công ty đại chúng thực hiện báo cáo cho UBCKNN đồng thời theo hai hình thức là báo cáo điện tử qua Hệ thống IDS và báo cáo bằng văn bản. Sau thời hạn này, các công ty đại chúng chỉ thực hiện gửi báo cáo điện tử qua Hệ thống IDS.

3. Các công ty đại chúng chưa đăng ký, sẽ thực hiện đăng ký sử dụng Hệ thống IDS theo mẫu Phiếu đăng ký đã phát kèm theo Tài liệu tập huấn hoặc tải mẫu Phiếu đăng ký trên mục “Hệ thống công bố thông tin IDS” tại Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ www.ssc.gov.vn

Địa chỉ gửi đăng ký và giải đáp các vấn đề liên quan:

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04.3935.0177; 04.3934.0750 (ext 402); 04.3935.0800; 04.3935.1078; Fax: 04.39350943;

Email: hotroids@ssc.gov.vn;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty đại chúng thực hiện.

Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

  

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác