Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS)
13/09/2013

Ngày 11/9/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBCK ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS) của UBCKNN.

Quy chế gồm 4 Chương, 17 Điều hướng dẫn các công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin (IDS) của UBCKNN để thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo hình thức điện tử. Quy chế này áp dụng cho đối tượng là các công ty đại chúng đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN (ngoại trừ các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) tham gia sử dụng và cung cấp thông tin dữ liệu cho Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2013.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác