Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Danh sách tổng hợp công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 đến ngày 20/3/2014
21/03/2014

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo Danh sách tổng hợp công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 đến ngày 20/3/2014.

  Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác