Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo về ngày giao dịch 10/1/2022 trên Sở GDCK Tp. HCM
11/01/2022

Trong phiên giao dịch ngày 10/01/2022, vào lúc 14 giờ 04 phút, hệ thống Gateway (UDP) của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trả thông tin thị trường về cho các công ty chứng khoán thành viên có hiện tượng mất ổn định. Đây là một trong hai kênh kết nối để Sở chuyển thông tin thị trường về cho công ty chứng khoán. Sau 14 giờ 04 phút, các công ty chứng khoán vẫn nhận thông tin thị trường từ Sở thông qua kênh dữ liệu song song (PRS) bình thường. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã vận hành hệ thống Gateway dự phòng và khắc phục tình trạng này vào lúc 14 giờ 26 phút cùng ngày. Vì vậy thông tin bảng điện tử tại một số công ty chứng khoán có hiện tượng chập chờn trong khoảng thời gian nêu trên.

Sở GDCK TP.HCM xin thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí, các thành viên và nhà đầu tư trên thị trường.

Sở GDCK Tp. HCM

Các tin khác