Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng 01 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
28/02/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) được tăng 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Mai Quang Hợp, chứng chỉ KTV số 2050/KTV (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2050-2014-126-1), trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 26/2/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác