Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm
01/10/2021

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo Quyết định số 2301/QĐ-BTC ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư hướng dẫn về chứng quyền có bảo đảm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư nêu trên để các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động của Thông tư tham gia ý kiến (tài liệu đính kèm tin: dự thảo Thông tư, dự thảo Phụ lục đính kèm Thông tư, thời gian đăng tải: 60 ngày).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Email: quanlykinhdoanh@ssc.gov.vn; Điện thoại: 024.39340750 – số máy lẻ 517.

UBCKNN

Các tin khác