Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán
30/09/2021

Ngày 30/09/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 84/GPĐC- UBCK cho CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương do thay đổi tên, trụ sở và người đại diện theo pháp luật.

Giấy chứng nhận này có hiêu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác