Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN hướng dẫn công ty chứng khoán lập hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
18/09/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn các công ty chứng khoán được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, theo Thông tư 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013.

Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Các tin khác