Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc tăng 02 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
17/09/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tăng 02 kiểm toán viên như sau:

- Kiểm toán viên Lê Thị Bích Ngọc, chứng chỉ KTV số 1817/KTV;

- Kiểm toán viên Park Jin Hong, chứng chỉ KTV số N.1893/KTV.

vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 kể từ ngày 16/9/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác