Skip to content
Thông tin công bố
Công bố Quyết định Xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Anh Minh do cung cấp công văn giả mạo số 705/SGDHCM-TV ngày 6/6/2021 của Sở GDCK Tp.HCM
05/08/2021

  

  Ngày 5/8/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Minh (địa chỉ: 83 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội), cụ thể như sau:

  Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau:

  1. Vào ngày 6/7/2021, ông Nguyễn Anh Minh sử dụng tài khoản Zalo có tên “Minh Nguyen Anh” cung cấp văn bản giả mạo số 705/SGDHCM-TV ngày 6/6/2021 của Sở GDCK Tp.HCM trong nhóm Zalo “Room SSI-Cổ phiếu”, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại: Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

  Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

  - Hình thức xử phạt hành chính: phạt tiền 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) (Áp dụng mức xử phạt đối với cá nhân quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ).

  - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Anh Minh gỡ bỏ thông tin giả mạo (ông Nguyễn Anh Minh đã thực hiện)

  2. Ông Nguyễn Anh Minh cung cấp thông tin sai sự thật trên nhóm Zalo “Room SSI – Cổ phiếu”. Cụ thể: Nội dung công văn số 705/SGDHCM-TV, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại: Điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

  Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

  - Hình thức xử phạt hành chính: phạt tiền 7.500.000 đồng (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) (Áp dụng mức xử phạt đối với cá nhân quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ)

  - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Anh Minh gỡ bỏ thông tin sai sự thật (ông Nguyễn Anh Minh đã thực hiện).

  Tổng số tiền xử phạt: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/8/2021.

UBCKNN

Các tin khác