Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Shinhan Investment Corp tại Tp. Hồ Chí Minh
11/03/2014

  Ngày 10/3/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 01/GCN-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 13/UBCK-GCN ngày 16/6/2010 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Văn phòng đại diện Công ty Shinhan Investment Corp tại Tp. Hồ Chí Minh theo nội dung sau:

  Địa điểm Trụ sở chính: Tầng 1, Empress Tower, 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

  Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác